Sunday, December 26, 2010

Bentuk Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kurikulum KSSR terbahagi kepada 6 tunjang utama.
1. Komunikasi
2. Perkembangan Fizikal & Estetika
3. Kemanusiaan
4. Keterampilan
5. Sains dan Teknologi
6. Kerohanian Sikap dan Nilai

Prinsip KSSR
- pendekatan bersepadu
- perkembangan individu secara menyeluruh
- pendidikan yang sama untuk semua murid
- pendidikan seumur hidup

No comments:

Post a Comment