Monday, December 27, 2010

Sunday, December 26, 2010

Bunga?


Semoga sentiasa ceria selalu...

Pengajaran dan Pembelajaran

Bentuk Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kurikulum KSSR terbahagi kepada 6 tunjang utama.
1. Komunikasi
2. Perkembangan Fizikal & Estetika
3. Kemanusiaan
4. Keterampilan
5. Sains dan Teknologi
6. Kerohanian Sikap dan Nilai

Prinsip KSSR
- pendekatan bersepadu
- perkembangan individu secara menyeluruh
- pendidikan yang sama untuk semua murid
- pendidikan seumur hidup

PMR 2010

Ucapan tahniah kepada anak-anak saudara yang mendapat keputusan yang cemerlang baru-baru ini

Indah Wahyuni Othman mendapat 8A
Siti Zulaikha Samsuddin  mendapat 6A 2B
Afiq Mohd Nasir mendapat 1A 5B 2C

Semoga ini menjadi titik permulaan kepada kejayaan seterusnya.